İç Denetim Birimi
İç Denetim Birimi

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’ nun 2006 yılında yürürlüğe girmesini takiben, 5436 sayılı Kanunla ihdas edilen iç denetçi kadroları, 20.02.2006 tarihli ve 2006/10809 sayılı BKK ile kamu kurumlarına tahsis edilmiş; Üniversitemize tahsis edilen (3) adet iç denetçi kadrosuna ise, 5018 sayılı Kanunun Geçici 5 inci maddesi gereğince 2007 yılında atama yapılmıştır.

İç Denetim Birimi, idari yönden doğrudan Rektöre bağlı olarak 2008 yılında kurulmuş olup; atanan iç denetçi sayısı üç ve üzerinde belirlenen idarelerin iç denetim birimi başkanlığı kurmalarına, İç Denetim Koordinasyon Kurulunca genel uygun görüş verilmesi üzerine, Rektörlük Makamının 03.07.2013 tarihli Olurları ile İç Denetim Birimi Başkanlığı olarak teşkilatlanmıştır.

İç Denetim Birimi Başkanlığı, Rektörlük binasının giriş katında faaliyetlerini yürütmektedir.

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016