İç Denetim Birimi
İç Denetim Birimi

Misyonumuz

Yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliği ile kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek suretiyle Üniversitemizin çalışmalarına değer katmak ve amaçlarına ulaşmasına yardımcı olmaktır.

 

Vizyonumuz

Özgüven ve sorumluluk bilinci yüksek, mesleki yetkinliğe ve etik değerlere sahip, ulusal ve uluslararası standartlara uygun bir denetim anlayışıyla kuruma değer katmaktır.

 

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016