İç Denetim Birimi
İç Denetim Birimi

1. Mevzuata, iç denetim yönergesine, denetim ve raporlama standartlarına ve etik kurallara uygun hareket etmek.

2. Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek.

3. İç denetim faaliyetlerinde yetki ve ehliyetini aşan durumlarda iç denetim birimi başkanını haberdar etmek.

4. Verilen görevin tarafsız ve bağımsız olarak yapılmasına engel olan durumların bulunması halinde, durumu iç denetim birimi başkanına bildirmek.

5. Denetim raporlarında kanıtlara dayanmak ve değerlendirmelerinde objektif olmak.

6. Denetim esnasında elde ettiği bilgilerin gizliliğini korumak.

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016