İç Denetim Birimi
İç Denetim Birimi

1. Denetim konusuyla ilgili elektronik ortamdakiler dahil her türlü bilgi, belge ve dokümanlar ile nakit, kıymetli evrak ve diğer varlıkların ibrazını ve gösterilmesini talep etmek.

2. Denetlenen birim çalışanlarından, iç denetim faaliyetlerinin gereği olarak yardım almak, yazılı ve sözlü bilgi istemek.

3. Denetim faaliyetinin gerektirdiği araç, gereç ve diğer imkanlardan yararlanmak.

4. Denetimi engelleyici tutum, davranış ve hareketleri üst yöneticinin bilgisine intikal ettirmek.

 

 

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016