İç Denetim Birimi
İç Denetim Birimi

 

 Adı-Soyadı

 Ünvanı

Tel. No

 Adnan KILIÇ

 İç Denetim Birimi Başkanı

8877

 Ali Alper KOÇ

 İç Denetçi

8879

 Nurşah SANLI

 Bilgisayar İşletmeni

8878

 

 

 

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016